Prof. dr. Deimanto Karvelio paskaita „Tikėjimo (ne)laisvė Lietuvoje Reformacijos epochoje“ LNMMB

Paskaitoje nagrinėjama tikėjimo ir sąžinės laisvės tema XVI–XVII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje tikėjimo disputų epochoje, aptariant sociokultūrinį lauką, kuriame gyvavo įvairios krikščioniškos visuomenės konfesijos. Aptariamos susiklosčiusios istoriografinės nuostatos religijos tolerancijos klausimu, išryškinant protestantizmo ir katalikybės konkurencinės priešpriešos vaidmenį tikėjimo laisvės sklaidoje. Religinės tolerancijos reiškinys analizuojamas valstybiniu (valdovų pozicija, normatyviniai valstybės aktai), bažnytiniu (konfesinių institucijų pozicija) ir socialiniu („tikybinės prievartos“ reiškinys luominėje visuomenėje, religinės konversijos klausimas šeimos aplinkoje, lokalinės krikščioniškos visuomenės požiūris į konfesines mažumas) aspektais. Tikėjimo (ne)laisvės klausimas pristatomas de jure ir de facto kontekstuose.


Prof. dr. Deimanto Karvelio paskaita „Tikėjimo (ne)laisvė Lietuvoje Reformacijos epochoje“

Trumpai apie renginį

Data lapkričio 23 d.
Laikas 17.30 val.
Vieta Renginių erdvė, III a.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Rėmėjai Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Goethe‘s institutas, Lenkijos institutas Vilniuje
Partneris „Hortus apertus“
Daugiau informacijos senos, retos ir įdomios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygos socialiniuose tinkluose „Instagram“ ir „Facebook“