Balandžio 26 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su radijo stoties XFM įkūrėja VšĮ Gerosios naujienos centru (GNC).

1998 m. įsteigtas GNC – tai ekumeninė krikščioniška organizacija, kurios veikloje dalyvauja protestantų pastoriai.

„Atsižvelgiant į tai, kad 2017-ieji yra paskelbti Reformacijos metais, mūsų bendradarbiavimas su Gerosios naujienos centru ir radiju XFM įgauna svarbią kultūrinę, dvasinę dimensiją, – sakė Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. – Kaip žinome, Lietuvos raštijos pradininkai buvo liuteronų kunigai: Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Kristijonas Donelaitis. Ir tai – ne atsitiktinumas. Gimtosios kalbos, raštijos puoselėjimą skatino būtent Reformacijos, kurios 500 m. sukaktį minime šįmet, principai. Jos paskatinti visuomenės pokyčiai sudarė sąlygas Martyno Mažvydo „Katekizmui“ – pirmajai lietuviškai knygai – atsirasti.“

Sutarties šalys sutarė drauge įgyvendinti mokslo, kultūros, švietėjiškus projektus, skatinančius visuomenės švietimą, istorinės atminties puoselėjimą, pilietiškumo ugdymą ir nacionalinės kultūros gyvybingumą šiuolaikinėje globalioje visuomenėje.

„Esame laimingi, galėdami prisidėti prie kultūrinės misijos, kurią su nauja energija vykdo Nacionalinė biblioteka. Tai, kad ji glaudžiai susijusi su kunigo Martyno Mažvydo vardu, bendradarbiavimui suteikia papildomą prasmę. Esame sužavėti kūrybiškumo atmosfera, juntama atnaujintose bibliotekos erdvėse“, – sakė GNC direktorius Remigijus Jucevičius.

„Reformacijos idėjos pabrėžia žmogaus asmeninę atsakomybę šioje žemėje. Jos skatina nelaukti nurodymų iš šalies, ragina jausti pareigą tarnauti kitiems, saugoti savo namus, šeimą ir šalį, – tvirtino su GNC susijusio labdaros fondo „Šviesa Rytuose“ valdybos pirmininkas Zenonas Buivydas. – Turint omenyje panašius keliamus siekius, Lietuvos kultūros klodus visuomenei atverti siekianti Nacionalinė biblioteka ir GNC yra idealūs partneriai.“

Susitikime aptarti ir pirmieji bendradarbiavimo žingsniai: artimiausiu metu GNC radijo XFM programoje bus pradėtos transliuoti 500-osioms Reformacijos metinėms skirtos laidos, susijusios su Nacionalinėje bibliotekoje vykstančiais kultūros renginiais.

www.lnb.lt www.gnc.lt

Nuotraukose

Bendradarbiavimo sutartį pasirašo Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir VšĮ Gerosios naujienos centro direktorius Remigijus Jucevičius.

Labdaros fondo „Šviesa Rytuose“ valdybos pirmininkas Zenonas Buivydas, Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, VšĮ Gerosios naujienos centro direktorius Remigijus Jucevičius.