Seminaras pedagogams „Reformacijai – 500. Lietuvos kelias į Europą XVI–XVII a.“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia bendrojo ugdymo (istorijos, pilietinio ugdymo ir kt.) ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojus bei profesinių mokyklų pedagogus balandžio 14 d. dalyvauti seminare „Reformacijai – 500. Lietuvos kelias į Europą XVIXVII a.“. Seminaras skirtas Reformacijos metams paminėti.

Seminare bus nagrinėjama Reformacijos samprata, priežastys, įtaka Europos visuomenės ir mentaliteto kaitai. Aiškinantis Lietuvos istorinius ryšius su reformacine Europa bus atsigręžta į XI–XV a. Lietuvos civilizacinius kontaktus su krikščioniškąja Europa, lyginamos epochos. Bus aptariama Reformacijos sklaidos Lietuvoje būdai ir aplinkybės, Reformacijos srovės LDK (liuteronizmas, kalvinizmas, arijonizmas) ir jų įtaka sociokultūriniams procesams, žymiausios Lietuvos Reformacijos asmenybės ir jų veikla, ryškiausi Reformacijos laikotarpio tekstai bei jų idėjos. Pristatomos 10 civilizacinių Reformacijos naujovių LDK. Kaip diskusinis nagrinėjamas religijos tolerancijos / netolerancijos klausimas XVI–XVII a. Lietuvoje.

Seminaro lektorius: dr. Deimantas Karvelis. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto prodekanas mokslui ir Lietuvos istorijos katedros docentas.

Seminaras vyks Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1 B, Vilnius).

Seminaro pradžia 10 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val. Numatoma seminarą baigti 15.30 val.

Seminaro dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Daugiau informacijos ir registracija: http://www.lmnsc.lt/lt/renginiai/?id=1328