Reformacijos 500 metų sukakčiai skirtas Kauno muzikos mokyklų mokinių koncertas „Pavasarinis žaismas“

Koncertas „Pavasarinis žaismas“ – tai tradicinis šventinis renginys, sušaukiantis į vieną sceną visų Kauno muzikos mokyklų ambicingiausius jaunuosius muzikantus (solistus, ansamblius, chorus). Koncertas vyks Juozo Gruodžio konservatorijoje (J. Gruodžio g. 6) 2017 m. kovo 15 d., 17.30 val.

Šio koncerto iniciatoriai – Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodikos būrelio nariai ir Kauno savivaldybės administracijos Švietimo skyrius su vyriausiuoju specialistu dr. Gintaru Balčiūnu priešaky. Šiais metais „Pavasarinis žaismas“ skiriamas Reformacijos 500-osioms  metinėms. Vakarų Europos pasaulį sudrebinusi Reformacija – bažnyčios atsinaujinimo procesas – ženklino Viduramžių pabaigą, negrįžtamai pakeitė krikščionybę, visuomenę ir kultūrą.

Vokietijoje prasidėjęs Reformacijos sąjūdis, kuris netrukus pasiekė Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę, glaudžiai susijęs su mūsų kalbos, tautiškumo ir valstybingumo stiprinimu. Lietuva gali būti dėkinga Reformacijai už pirmąją aukštesniąją mokyklą, pirmąjį Biblijos vertimą, už pirmąją lietuvišką knygą – M. Mažvydo Katekizmas 1547 m. (pirmoji knyga estų kalba išleista 1535 m., latvių kalba – 1585 m.). Dramatiškas ir spalvingas, paženklintas pilietinių karų, revoliucijų, bažnyčių diplomatinių kovų,  Europos Reformacijos procesas buvo ir tebėra istoriografų, filosofų ir politinės minties bei kultūros kūrėjų įkvėpimo šaltinis. Stende, skirtame Reformacijai (ruošė E.Gučaitė ir R.Venckevičiūtė), puikuojasi ne tik istoriniai leidiniai, bet ir šių dienų istorinis romanas Q.

„Pavasariniame žaisme“ šalia Mažosios Lietuvos giesmės „Gyvenimą tas turės“  iš Martyno Mažvydo  „Giesmių krikščioniškų“

skambės ir kitų kompozitorių nuotaikingos kompozicijos, kurias atliks jaunieji Kauno muzikantai – veržlūs, perspektyvūs, ieškantys ir norintys pažinti bei klausytojams perteikti neišsemiamas muzikos gelmes ir, svarbiausia, klojantys  tvirtus pagrindus Lietuvos muzikos ateičiai.

Kauno muzikos mokyklų metodikos būrelio pirmininkė Eglė Valantinienė

Koncertą organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Kauno muzikos mokyklų mokytojų metodikos būrelis

Koncertas NEMOKAMAS

KONCERTO PROGRAMA

 1. „Gyvenimą tas turės“ – Mažosios Lietuvos giesmė
  iš Martyno Mažvydo „Giesmių krikščioniškų“
  Atlieka Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras Cantores David
  Meno vadovai: Ingrida Tarvydienė, Mindaugas Radzevičius
  Diriguoja Mindaugas Radzevičius
  Akompanuoja Dalia Krunglevičienė
 1. Aleksej Dorenskij – Karpatų šokis
  Atlieka Kauno „Vyturio“ gimnazijos
  3 klasės mokinys Bernardas Švarplys (akordeonas)
  Mokytoja Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė
 1. D. Poper – Koncertinis polonezas F-dur
  Atlieka Kauno 1-osios muzikos mokyklos
  12 klasės mokinys Povilas Lukaševičius (violončelė)
  Mokytojas Virgilijus Vasiliauskas
  Koncertmeisterė Rita Kochanauskaitė
 1. Valerij Saparov –  Alla Tango
  Atlieka Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos
  mokiniai Eglė Ališauskaitė (fortepijonas) ir Augustas Karpavičius (birbynė)
  Mokytojai Jūratė Šleinytė ir Narutis Baginskas
 1. J. S. Bach – Bourre I-II a-moll iš Angliškosios siuitos BWV 807
  Atlieka Miko Petrausko muzikos mokyklos
  7 klasės mokinė Lilyt Sargsyan (fortepijonas)
  Mokytoja Svetlana Cibulskienė
 1. V.Malych – Toccata
  Atlieka Kauno 1-osios muzikos mokyklos
  7 klasės mokinys Faustas Labanauskas (akordeonas)
  Mokytoja Gražina Lukošienė
 1. Pierre Sancan – Toccata
  Atlieka Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos
  mokinė Evelina Stonkutė (fortepijonas)
  Mokytoja Aušra Kučinskienė
 1. J. Ringeleben – The Storm King
  Atlieka Kauno 1-osios muzikos mokyklos
  11 klasės mokinė Eglė Liutkauskaitė (tūba)
  Koncertmeisterė Laima Liutkauskienė
  Mokytojas Evaldas Liutkauskas
 1. Astor Piazzolla – Adios Nonino
  Atlieka Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos
  mokiniai Vaidas ir Linas Ališauskai (akordeonas)
  Mokytoja Birutė Rušėnienė
 1. Boris Tchaikovsky – Fortepijoninis trio I d. Toccata
  Atlieka Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokiniai:
  Adrija Čaplikaitė (fortepijonas) 10 kl.
  Lukrecija Jakelytė (smuikas) 10 kl.
  Povilas Lukaševičius (violončelė) 12 kl.
  Mokytojos Loreta Krivaitienė, Edita Matulionienė
 1. J.S.Bach – Pasija pagal Joną BWV 245
  Numeriai 67, 68
  Atlieka Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“
  berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“
  Koncertmeisterė Aušra Leonavičienė
  Meno vadovas Ksaveras Plančiūnas

Koncertą veda  Eglė Valantinienė