Konferencija „Sekuliarizacija ir Trejybės doktrina. Kristus ir krikščionio branda“

Konferencija vyks Vilniaus bažnyčios TIKĖJIMO ŽODIS patalpose (Gilužio g. 15, Vilnius)

Dienotvarkė:

9.00 – 9.45 val.             atvykusiųjų registracija
10.00 – 10.15 val.         įžanga, giesmės
10.15 – 11.15 val.         Šventasis Raštas ir Trejybė (dr. Willemas A. VanGemerenas)
11.15 – 12.15 val.         Sekuliarizacija ir Trejybė (dr. Stephenas M. Garrettas)
12.15 – 13.30 val.         pietūs
13.30 – 14.30 val.         Šventasis Raštas ir mūsų dievotumas (dr. Willemas VanGemerenas)
14.30 – 15.30 val.         klausimai-atsakymai

Konferencijoje bus nagrinėjama Trejybės samprata Šventajame Rašte, užuominos Senajame Testamente, apreiškimas per Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasią, sekuliarizacijos apraiškos šių dienų visuomenėje, žmogaus atsakas į Dievo veikimą ir grožį šiandien.

Registracijos mokestis – 5 eurai. Pietūs, arbata/kava įskaičiuoti.

Būtina išankstinė registracija el. paštu vilnius@evangelija.lt iki 2017 m. kovo 8 d. Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, bendruomenę, kuriai atstovaujate ir miestą, iš kurio atvyksite.

 

Dr. Willemas A. VanGemerenas –  olandų kilmės Senojo Testamento teologijos profesorius emeritas, daugiau 40 metų dėstęs Tarptautiniame Trejybės universitete JAV (Trinity International University), Ženevos reformuotosios teologijos seminarijoje ir kt. Pastaruoju metu jis dėsto ir pamokslauja įvairiose pasaulio šalyse, reguliariai apsilankydamas ir Lietuvoje. Gausios dr. VanGemereno publikacijos yra pasirodžiusios garsiuose biblistikos veikaluose, reikšmingiausi jo parašyti arba redaguoti leidiniai: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (2012 m., Naujasis tarptautinis Senojo Testamento teologijos ir egzegezės žodynas), Interpreting the Propethic Word (1996 m., Pranašų žodžio aiškinimas) ir kt.

 

Dr. Stephenas M. Garrettas – filosofijos ir religijos docentas, kuris šiuo metu dėsto vėlyvojo modernizmo, religijos ir teologijos estetiką Vilniaus dailės akademijoje, knygos God’s Beauty-in-Act (2013 m., Dievo grožis veiksme) autorius, leidinio Five Views on Biblical Inerrancy (2013 m., Penki požiūriai į Biblijos neklaidingumą) redaktorius, įvairių straipsnių, skelbtų moksliniuose teologijos žurnaluose, autorius. Pastaruosius penkerius metus jis su šeima gyvena Lietuvoje.

Maloniai kviečiame.