Mokslinė konferencija Lietuvių literatūros ir kalbos institute „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija“

2017 metų Jurgio Lebedžio skaitymų XVII konferencija skiriama Reformacijos 500 metų sukakčiai ir kartu – Jono Berento (1667–1737), Prūsų Lietuvos liuteronų kunigo, religinių leidinių vertėjo ir redaktoriaus gimimo 350 metų jubiliejui.

Konferencijos siekis – apžvelgti Reformacijos raišką Prūsijos ir Lietuvos raštijoje iki XIX amžiaus. Reformacija šiais šimtmečiais lemtingai prisidėjo prie raštijos ir literatūros lietuvių kalba atsiradimo bei kūrimo. Ji taip pat reiškėsi įvairiomis kalbomis kurtuose, įvairios paskirties raštuose: teologiniuose, visuomeniniuose, politiniuose, poleminiuose, panegiriniuose, poetiniuose ir kituose. Raštija  – tiek spausdinta, tiek rankraštinė – geriausiai mums šiandien liudija Reformacijos veržlumą ir skverbtį. Kartu ji atskleidžia ir kitų konfesinių bendruomenių požiūrį į Reformaciją.

Tad kviečiame įvairių sričių tyrėjus išdėstyti naujas įžvalgas šiomis temomis:

 • Reformacija daugiakonfesinėje Lietuvos valstybėje;
 • reformatų autoriai ir veikalai;
 • poleminė raštija;
 • konfesiniai santykiai raštijoje ;
 • Biblijos vertimai;
 • reformatų giesmynai ir postilės;
 • kultūrinė konfesijų konkurencija ir raštija;
 • reformatai kitatikių akimis et vice versa;
 • Reformacija ir Kontrreformacija;
 • Reformacija – literatūros modernėjimo veiksnys;
 • Prūsų Lietuvos kultūrinis fenomenas;
 • vaizduojamieji ir kiti meniniai raštijos aspektai.

Konferencijos vieta: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, Vilnius.

Konferencijos kalba: lietuvių (galimi pranešimai ir anglų, lenkų, rusų kalbomis).

Norinčius dalyvauti prašome užpildyti trumpą dalyvio anketą ir atsiųsti ją iki 2017 m. birželio 30 d. Mintautui Čiurinskui adresu: visasvisas@gmail.com

(Informacijos  apie ketinimą dalyvauti  ir preliminarių temų mielai lauksime ir anksčiau.)

Pranešimų pagrindu parengti recenzuoti straipsniai bus spausdinami mokslo žurnale Senoji Lietuvos literatūra. Juos planuojama publikuoti 2018 metų pirmajame numeryje, todėl straipsnius bus prašoma pateikti iki 2018 m. vasario 15 d.

Mokslinė konferencija

REFORMACIJA IR SENOJI LIETUVOS RAŠTIJA

XVII Jurgio Lebedžio skaitymai

2017 m. lapkričio 17 d.

DALYVIO ANKETA

Vardas, pavardė

Pedagoginis mokslo vardas, mokslo laipsnis

Įstaiga, organizacija

Pareigos

Kontaktinis adresas

Telefonas

El. paštas

Numatomas pranešimo pavadinimas

Trumpa pranešimo santrauka (apie 1000–2000 spaudos ženklų):

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas