Jūsų dėmesiui siūlome pirmosios 2017 m. laidos evangelikams „Kelias“ įrašą. Šioje laidoje Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas dalijasi mintimis apie liuteroniškąją ir šveicariškąją Reformaciją, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios kasdienybę ir tikslus, džiaugiasi ekumeniniu bendradarbiavimu su kitomis evangelinėmis bažnyčiomis.

Žiūrovams kunigas linki atrasti Reformacijos kultūrinį ir istorinį lobyną, kuris gali paturtinti kiekvieną Lietuvos žmogų.

Laidos įrašą galima peržiūrėti čia.

***

Laida evangelikams „Kelias“ istorija pristatoma Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios svetainėje.

Lietuvos televizijos (LRT) programose evangelikų laida KELIAS pasirodė 1992 metų liepos pradžioje. <….> Naująją laidą „Keliu“ pakrikštijęs senasis evangelikų liuteronų vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas jos kūrimą patikėjo TV žurnalistei Inai Drąsutienei ir palaimino ją šiam darbui. Nuo tada ji ilgus metus darbavosi šioje dirvoje, džiaugdamasi evangelikams suteikta galimybe TV eteryje viešai prabilti apie save, savo buvimą, apie tikėjimą, išsaugotą per visus suspaudimų laikus, apie savo tapatybę, garbingą praeitį ir tradicijas, apie visos Bažnyčios bei atskirų parapijų gyvenimą, jų senimą ir jaunimą, kasdienybę ir šventes, viltis ir išsipildymus. Kartu tai ir galimybė dar kartą patvirtinti, kad buvome ir esame neatskiriama Lietuvos visuomenės, Lietuvos istorijos bei kultūros dalis.

Šešerius metus „Kelias“ buvo transliuojamas kas antrą savaitę šeštadieniais. Tačiau 1998 m. rudenį, pradedant naują TV sezoną, evangelikų laida iš programos buvo išbraukta. <…> Tik dėl didelių vyskupo Jono Kalvano jaunesniojo pastangų pavyko vėl sugrąžinti „Kelią“ į TV programą. Laidą leista rodyti vos šešis kartus per metus, t.y. maždaug kas du mėnesius. Tik 2003 m. vasarą evangelikų laida „Kelias“ vėl atgavo televizijoje savo turėtąją poziciją.

Laida evangelikams „Kelias“ rodoma kanalu „LRT Kultūra“ šeštadienį 9.15 val. ir kartojama  tuo pačiu kanalu kitą šeštadienį 7.30 val. Laidos redaktorius Tomas Pavilanskas-Kalvanas (el. p. omaspaka@gmail.com, mob. tel. 8 676 05538. Ankstesnių laidų įrašus galima peržiūrėti LRT mediatekoje.

Televizijos laidos „Kelias“ archyvas

Ilgametė laidos redaktorė Ina Drąsutienė (1940-2015 m.)